COM HO FAIG?

LA MEVA TECNOLOGIA PEL CANVI

Una primera trobada per parlar del que passa  i – Feedback i compromís de fer la teràpia per ambdues parts.

 

DURANT LES SESSIONS

1 – Fer-te conscient dels pensaments limitadors que et bloquegen i que t’impedeixen sentir-te bé.

2 – Ajudar-te a traspassar aquests límits per mitjà de les tècniques de Pensament Creatiu.

3 – Harmonitzar energèticament els desequilibris físics, emocionals i espirituals que aquests pensaments limitadors han provocat.

4 – Respiraràs de forma connectada per la integració de les noves eines, dels nous mapes de recursos i les noves pautes mentals.