145 – AMOR – ATRACCIÓ – AUTOESTIMA

264F301015.   AMOR

Quan parlo d’amor, reconec que m’agrada definir-lo com una font d’energia imparable. Alerta, doncs, tenim a les nostres mans cultivar-la o tallar-la!

138F170315    ATRACCIÓ

No cal que et quedis tan sorprès o sorpresa, si observes sense filtres com va la teva vida, en algun moment acceptaràs que t’arriba allò que has sembrat!

9F100914.   AUTOESTIMA

Algun dia descobreixes que t’has passat la vida fent tot allò que els altres et demanen que facis i el que el món espera de tu. Beneït el dia que ho descobreixes, és el punt de partida per posar els fonaments per fer el que vols fer i començar a treballar per aconseguir-ho.